บ้านสวน ดร.สุรีย์ ชูประทีป

356 หมู่ที่ 2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่