About us

“สร้างบ้านอย่างสมาร์ท สร้างบ้านกับสมาร์ทโฮม”


สมาร์ทโฮม บิลเดอร์ เราไม่เพียงแค่รับเหมาก่อสร้างบ้าน แต่เรายังพร้อมเดินหน้าสู่ความล้ำหน้าทางธุรกิจ ไม่เพียงแค่สานต่อความเชื่อมั่น แต่คือการต่อยอดธุรกิจให้เข้มแข็งด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง ไม่เพียงแค่การสร้างบ้าน แต่คือการสร้างความพึงพอใจและภูมิใจร่วมกันอย่างยั่งยืนบริษัท สมาร์ทโฮม บิลเดอร์ จำกัด มุ่งที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจออกแบบพร้อมก่อสร้างบ้านและอาคารที่ต่อเนื่องอย่างครบวงจรในพื้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงดำเนินงานบนพื้นฐานความเชื่อมั่นระหว่างกัน เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดมุ่งเน้นหลักการก่อสร้างที่มีคุณภาพและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

“เหตุผลที่ต้องเลือก สมาร์ทโฮม บิลเดอร์ สร้างบ้านให้คุณเพราะ”


- ไม่เพียงแค่สร้างบ้าน แต่เราสร้างคุณภาพให้คุณด้วยบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์

- ดำเนินงานแบบครบวงจร ให้คำปรึกษา ออกแบบ-เขียนแบบ การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร งานการก่อสร้าง จัดสวน งานระบบประปา ไฟฟ้า ยื่นขอบ้านเลขที่ขอสาธารณูปโภค ขอเปิดทางกับทางลวง

- มีความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม ในเรื่องราคา งบประมาณกับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

- ทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมกับบริการหลังขายและรับประกันงาน

- ความมั่นคงน่าเชื่อถือของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจเมื่อสร้างบ้านของคุณเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุด พึงพอใจสูงสุด

“เพราะบ้านเป็นที่สุดในชีวิต คุณจึงสำคัญเสมอ”


ใบประกันงาน

ลำดับการดำเนินงาน

ขันตอนการอกแบบ

วัสดุมาตรฐาน